Whitepapers

State of Contract Management 2019

In 2019 zijn bedrijven druk bezig om de richting van hun digitale transformatie te bepalen. In dat kader evalueren ze ook de vele mogelijkheden die moderne processen en technologieën bieden om hun contractmanagement te stroomlijnen. Het blijkt dat veel bedrijven op dat vlak stappen overwegen of zelfs al hebben gezet. Volgens Forrester is ruim 60% van de bedrijven van plan om het contractmanagement in de loop van het komende jaar te verbeteren. Bedrijven die besluiten om alles bij het oude te laten wat betreft de afhandeling van contracten, zijn in de minderheid. Zij zullen naar verwachting steeds verder achterop raken.

In het rapport 'State of Contract Management 2019' presenteren we een momentopname van de wijze waarop contracten momenteel worden afgehandeld binnen moderne bedrijven. Daarnaast komen ook een aantal knelpunten aan bod die zich bij technologische veranderingen kunnen voordoen en de houding van medewerkers ten opzichte van nieuwe technologie.

Registreer en krijg meteen toegang