Welkom op de

DocuSign Blog

Hoe de juridische afdeling kan bijdragen aan de strategie van de organisatie

Pas geleden hebben we een aantal knappe koppen bij elkaar gebracht. Het doel: een rondetafeldiscussie voeren die juridische professionals helpt inzien hoe de organisatiestrategie kan worden verbeterd dankzij de inzet van technologie. En dan met…
Lees meer

De rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen: een terugblik

Zijn elektronische handtekeningen rechtsgeldig in Nederland? Drie jaar geleden – op 1 juli 2016 – trad verordening (EU) 910/2014, ook wel bekend als de eIDAS-verordening, in werking. De eIDAS-verordening verving toen de Richtlijn elektronische handtekeningen (1999/93/EG)….
Lees meer