Download het 2019 State of Contract Management Rapport

Contractmanagement in 2019. Automatiseer. Innoveer. Transformeer.

Lees het DocuSign “2019 State of Contract Management” onderzoeksrapport. Meer dan 800 contractmanagement professionals hebben meegewerkt aan het onderzoek. Gebruik de data en inzichten uit dit onderzoek om je CLM-processen meer gebruiksvriendelijk te maken.

Nu is het moment om de afhandeling van overeenkomsten digitaal te transformeren.

Voor het vijfde opeenvolgende jaar hebben we een enquête gehouden onder bedrijven over Contract Lifecycle Management (CLM). Uit de resultaten blijkt dat veel bedrijven weliswaar vooruitgang hebben geboekt bij het digitaal transformeren van hun contractproces, maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

Pictogram van een oplopende grafiek
De meeste bedrijven maken voor hun contractmanagement nog steeds gebruik van spreadsheets.
Pictogram van een klok
Uitdagingen in het contractproces zorgen voor vertraging.
Pictogram van een e-mail
80% van de respondenten mailt wel eens een contract, met hoger risico tot gevolg.